دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم داد که گروه ETA Bask می تواند به اسپانیا تحویل داده شود – MercoPress

دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم داد که گروه ETA Bask می تواند به اسپانیا تحویل داده شود

پنجشنبه ، 7 ژانویه 2021 – 09:37 UTC


Josu Ternera رهبر باسک از سال 2002 در حال فرار بود

یک منبع قضایی روز چهارشنبه گفت ، دادگاه تجدید نظر پاریس حکم داد که رهبر سابق گروه جدایی طلب باسکی ETA ، ژوسو ترنرا ، می تواند به اسپانیا تحویل داده شود.

این منبع گفت که درخواست استرداد برای قتل مدیر میشلن ، لوئیس هرگوئتا در سال 1980 بود ، و افزود که ترنرا از این حکم در بالاترین دادگاه فرانسه ، دادگاه دیوان شکایت می کند.

ترنرا ، 70 ساله ، که توسط اسپانیا به عنوان متهم ترین متقاضی ETA توصیف شد ، از سال 2002 قبل از دستگیری در ماه مه 2019 در آلپ فرانسه در حال فرار بود.