فالکلندز مجوزهای نفتی را تا سال 2022 به Borders & Southern اعطا کرد – MercoPress

فالکلندز تمدید پروانه های نفتی تا سال 2022 را به Borders & Southern اعطا کرد

سه شنبه ، 27 اکتبر 2020 – 08:41 UTC


مجوزها – PL018 ، PL019 و PL020 – حق انحصاری برای نقشه برداری ، حفاری و تولید را داشتند و قرار بود در 31 اکتبر منقضی شود.

شرکت نفت Borders & Southern Petroleum گفت که به مجوزهای جزایر فالکلند تمدید شده است.

مجوزها – PL018 ، PL019 و PL020 – حق انحصاری برای نقشه برداری ، حفاری و تولید را داشتند و قرار بود در 31 اکتبر منقضی شود.

این شرکت از طرف دولت جزایر فالکلند تا 31 ژانویه 2022 تمدید شده بود.

هیچ تعهد برنامه کاری اضافی در رابطه با تمدید مجوز وجود ندارد.