افرادی که در انگلیس قوانین انزوا را نقض می کنند تا 10 هزار پوند جریمه می شوند


نخست وزیر بوریس جانسون اعلام کرد ، افرادی در انگلیس که در صورت تماس با فرد آلوده به Covid-19 ، قوانین جدیدی را که نیاز به انزوا از خود دارند را نقض می کنند ، تا 10 هزار پوند جریمه می شوند.