آلمان با موفقیت آموزش سگهایی را که قادر به شناسایی افراد با Covid-19 هستند – MercoPress

آلمان با موفقیت در حال آموزش سگهایی است که قادر به شناسایی افراد با Covid-19 هستند

شنبه ، 25 ژوئیه 2020 – 08:32 UTC


هشت سگ از نیروهای مسلح آلمان تنها برای یک هفته آموزش دیدند و توانستند ویروس را با میزان موفقیت 94 درصدی در یک پروژه آزمایشی شناسایی کنند.

براساس مطالعه دانشگاه دامپزشکی آلمان ، سگ هایی که چند روز تمرین دارند ، قادر به شناسایی افراد آلوده به کروناویروس هستند.

براساس یک طرح آزمایشی به رهبری دانشگاه دامپزشکی هانوفر ، هشت سگ از نیروهای مسلح آلمان تنها برای یک هفته آموزش دیده و قادر به شناسایی دقیق ویروس با میزان موفقیت 94 درصدی بودند. محققان این سگها را به چالش كشیدند تا از Covid-19 در بزاق بیش از 1000 فرد سالم و آلوده سوزن بزنند.

دکتر مارن فون کوکریتز-بلیکوند ، استاد دانشگاه ، در ویدئویی در یوتیوب درباره این پروژه گفت: “ما فکر می کنیم که این امر به این دلیل انجام می شود که فرایندهای متابولیک در بدن بیمار بیمار کاملاً تغییر یافته است.” “ما فکر می کنیم که سگ ها می توانند بوی خاصی را تشخیص دهند.”

به گفته محققان ، سگ هایی که حس بویایی در حدود 1000 برابر حساسیت بیشتری به انسان دارند ، می توانند برای آموزش عفونت در مکان هایی مانند فرودگاه ها ، گذرگاه های مرزی و رویدادهای ورزشی با آموزش مناسب مستقر شوند. این تحقیق به طور مشترک با نیروهای مسلح آلمان ، دانشکده پزشکی هانوفر و مرکز پزشکی دانشگاه هامبورگ-اپدنورف انجام شد.

دکتر فون کوکریتز-بلیکوند گفت: مرحله بعدی آموزش سگها برای تمایز نمونه های کووید از سایر بیماری ها مانند آنفلوانزا خواهد بود.