دادرسی استیضاح علیه ریو انجام فرماندار ژانیرو به اتهام بودجه & # 039؛ اختلاس

این یکی از 14 حرکت استیضاح پیش روی ویلسون ویتزل ، متحد سابق رئیس جمهور جایر بولسونارو بود ، که رهبر جناح راست را به
مجلس قانونگذاری ایالت ریو دوژانیرو روز چهارشنبه رأی داد که دادخواست استیضاح علیه فرماندار ویلسون ویتزل را بخاطر اتهامات وی برای اختلاس بودجه برای مبارزه با همه گیر کوروی ویروس آغاز کند.