بورس اوراق بهادار نیویورک پس از بسته شدن دو ماه ، کف خود را مجدداً بازگشایی کرد


بورس اوراق بهادار نیویورک ، قلب نمادین وال استریت ، روز سه شنبه پس از بسته شدن دو ماهه به دلیل تاج ، با بازرگانان ماسک های خمشی و جدا شدن از پلکسی گلاس مجدداً کف خود را باز کرد.