از زمان شیوع بیماری همه گیر ، تقریباً یک پنجم از کودکان آمریکایی که به اندازه کافی غذا نمی خورند


براساس تحقیقات منتشرشده در روز چهارشنبه ، تأثیرات بهداشتی گسترده تر این بحران ، تقریباً پنجم از كودكان كوچك در آمریكا به دلیل كاهش ویروس كورون ویروس به اندازه كافی غذا نمی خورند.