تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمونه های COVID-19 نشان می دهد که به سرعت با میزبان های انسانی سازگار است ، گزارش UCL

یک مطالعه توسط دانشمندان در کالج دانشگاه لندن و موسسه ژنتیک در 039 دانشمندان نشان داد که تقریباً 200 جهش ژنتیکی مکرر از تاج ویروس جدید - Sars-CoV-2
به گفته دانشمندان ، یک تحلیل ژنتیکی از بیش از 7،500 نفر آلوده به COVID-19 نشان می دهد که کورو ویروس جدید به سرعت در سراسر جهان در اواخر سال گذشته گسترش یافته و با میزبانان انسانی آن سازگار است.